Strona Producenta

logowallix

Dokumenty produktowe

Wallix Admin Bastion

Wab Managed Services

Wab on Demand

 

bb_map.jpg

Produkt Wallix Admin Bastion (WAB) to rozwiązanie wspierające zarzadzanie kontami uprzywilejowanymi i nadzór nad sesjami uprzywilejowanymi włącznie z funkcjonalnością nagrywaniem sesji. Produkt umożliwia ochronę krytycznych zasobów, między innymi danych, serwerów, terminali oraz innych urządzeń wewnątrz chronionej infrastruktury.

Zarządzanie dostępem do kont uprzywilejowanych.

Wszystkie organizacje posiadają w swojej infrastrukturze konta uprzywilejowane, które uprawniają do wykonania czynności z większymi uprawnieniami w porównaniu ze standardowymi kontami użytkowników w systemach docelowych i na urządzeniach. Wyzwaniem jest zarządzanie tymi kontami, oraz posiadanie pewności i jasności, co do podejmowanych aktywności w ramach sesji uprzywilejowanych.

Rozwiązanie Admin Bastion wspiera proces zarządzania kontami uprzywilejowanymi poprzez zapewnienie możliwości przypisania dostępu konkretnym osobom do wymaganych elementów infrastruktury technicznej. Dostęp można definiować w bardzo elastyczny i granularny sposób. Do wykorzystania są wbudowane profile oraz własne. Dostęp może być przyznany wcześniej, a aktywowany o określonej porze lub na żądanie po zatwierdzeniu przez upoważnioną osobę. System umożliwia również dostęp zgodny z zasadą „czterech oczu”.

Korzyścią wynikającą z zastosowania w infrastrukturze rozwiązania Admin Bastion jest możliwość zobrazowania i śledzenia aktywności w infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej przy wykorzystaniu kont uprzywilejowanych. W przypadku problemów z dostępem do systemów wewnętrznych rozwiązanie Admin Bastion umożliwia szybkie wyśledzenie przyczyn w celu podjęcia czynności naprawczych.

Możliwość śledzenia i wykrywania aktywności przy dostępie konsultantów i wsparcia z firm zewnętrznych.

Wyzwaniem dla współczesnych firm, instytucji i organizacji jest zapewnienie dostępu dla konsultantów, inżynierów wsparcia i pracowników kontraktowych oraz połączenie tych aktywności z zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi oraz zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Rozwiązanie Admin Bastion zapewnia pojedynczy punkt dostępu dla konsultantów, inżynierów wsparcia i pracowników kontraktowych z elastyczną strukturą nadawania uprawnień i z możliwością nagrywania sesji. Dostęp może być realizowany zgodnie z zasadą „czterech oczu”. Rozwiązanie to również zapewnia automatyczne zrywanie sesji przy próbie wykonania zabronionych i niedozwolonych akcji w sesjach uprzywilejowanych zanim akcje te zostaną wykonane w środowiskach docelowych.

Korzyścią wynikającą z zastosowania w infrastrukturze rozwiązania Admin Bastion jest brak konieczności podawania haseł do kont uprzywilejowanych konsultantom, inżynierom wsparcia i pracownikom kontraktowym. Dostęp do zasobów wewnętrznych jest przyznawany w jednym punkcie dostępowym (w systemie WAB). Dodatkowo rozwiązanie WAB wspiera egzekwowanie zapisów z umów serwisowych przy dostępie zdalnym.

Zarządzanie hasłami.

Wyzwaniem dla współczesnych firm, instytucji i organizacji jest zarządzanie przyznawaniem uprawnień osobom do kont uprzywilejowanych, a szczególnie z odbieraniem uprawnień, gdy nie są one już niezbędne do wykonywania zleconych prac, szczególnie przy dużej rotacji pracowników własnych, kontraktowych i firm zewnętrznych świadczących usługi dla podmiotu.

Rozwiązanie Admin Bastion zapewnia scentralizowane rozwiązanie do przyznania dostępu do zasobów wewnętrznych na konta uprzywilejowane. WAB chroni systemy przed nieautoryzowanym dostępem i nadużyciem krytycznych danych w postaci elektronicznej.

Korzyścią zastosowania pojedynczego, scentralizowanego rozwiązania WAB jest możliwość zapewnienia dostępu do starszych urządzeń, które nie są kompatybilne z usługami katalogowymi lub pracowników firm zewnętrznych, gdy nie mają kont w takich usługach katalogowych jak LDAP, Active Directory lub podobnych.

Audyty i potwierdzenie spełnienia zgodności z regulacjami i wymogami prawnymi.

W dzisiejszym świecie firmy, instytucje i organizacje stoją przed koniecznością spełnienia obowiązujących ich wymagań i regulacji prawnych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych dla danych w postaci elektronicznej. Regulacje i standardy dotyczące danych osobowych, bezpieczeństwa technologii informacyjno-komunikacyjnej, retencji danych, ochrony przetwarzanych danych wymagają systemowego podejścia w celu zapewnienia i weryfikacji czy dane w postaci elektronicznej są chronione na wymaganym poziomie i są bezpieczne w infrastrukturze danego podmiotu.

Korzyścią wynikającą z zastosowania w infrastrukturze rozwiązania Admin Bastion jest możliwość dostarczenia szczegółowych i dokładnych raportów dotyczących pełnej aktywności związanej z dostępem do kont uprzywilejowanych, blokowania niedozwolonych operacji oraz możliwość weryfikacji czynności wykonywanych podczas sesji uprzywilejowanych na potrzeby audytów i analiz zgodności.

Cechy produktu Wallix Admin Bastion:

 • Śledzenie, audyt i badanie zgodności
 • Dostęp na „jedno klikniecie”
 • Kontrola dostępu
 • Nagrywanie sesji
 • Zarządzanie hasłami
 • Nadzór w czasie rzeczywistym
 • Pojedynczy punkt logowania (SSO)
 • Wielowątkowość
 • Raportowanie
 • Łatwość konfiguracji
 • Zasilanie systemów SIEM wszystkimi operacjami wykonywanymi przez użytkowników i administratorów

Partnerzy

logo-array_networks
logo-backbox
logo-bradford
logo-cellopoint
logo-codesealer
logo-cygilant
logo-cyren
logo-detack
logo-fdxtended
logo-firemon
logo-greenbone
logo-greycortex
logo-hillstone
logo-isheriff
logo-logpoint
logo-netskope
logo-niksun
logo-positive_technology
logo-promisec
logo-unitrends
logo-waystream
logo_cynet
logo_sealpath