Strona producenta

GB logo

Dokumenty produktowe

Opis Produktów 

Porównanie produktów

Architektura systemu

Security Manager

Roadmapa

Dokumenty techniczne

GSM-Brochure

Live Demo

Demo

 

 

GSM firmy Greenbone to unikalne rozwiązanie łączące w sobie funkcję systemu wykrywania, identyfikacji i oceny podatności (Vulnerability Assessment), oraz systemu zarządzania wiedzą o wykrytych lukach (Vulnerability Management).

Niezwykle skuteczny skaner podatności wykrywa i identyfikuje hosty i usługi w sieci a następnie wykonuje testy w celu wykrycia podatności i luk bezpieczeństwa wynikających z konfiguracji. Testy dzielą się na dwie grupy:

-  zewnętrzne oparte na skanowaniu sieciowym (black-box scanning),

-  wykonywane na hostach z wykorzystaniem uwierzytelnień (white-box scanning).

System wyposażony jest w procedury testowe (obecnie ok. 30 000), które są codziennie aktualizowane przez producenta.

Vulnerability Management.

Zarządzanie bezpieczeństwem to proces, który musi być nieustannie zasilany wiedzą o aktualnym stanie bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych organizacji. Wiedza ta wykorzystywana jest do oceny sytuacji, oraz podejmowania decyzji o działaniach zaradczych. Niezbędna jest świadomość ryzyk związanych z lukami w systemach bez względu na to, czy dotyczą one aplikacji WEB, systemów baz danych, czy pojedynczych stacji roboczych.

Vulnerability Assessment

Wykrywanie i identyfikacja hostów i usług w sieci. Badanie i ocena luk bezpieczeństwa i podatności zidentyfikowanych zasobów to Vulnerability Assessment - niezbędny element procesu zarządzania bezpieczeństwem. Proces ten jest skuteczny tylko wtedy, gdy w jego wyniku stale otrzymujemy aktualne informacje wzbogacające wiedzę o stanie bezpieczeństwa. Wiedza ta może być wykorzystywana w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Nawet najlepiej przeprowadzony audyt przestaje być aktualny natychmiast po zakończeniu pracy audytora, ponieważ od tej pory w badanej sieci pojawiły się już nowe luki bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem w oparciu o nieaktualne dane nie może być skuteczne. Dlatego Vulnerability Assessment to zadanie, które powinno być powtarzane tak często, jak jest to możliwe.

Raportowanie

Wyniki skanowania prezentowane są w formie przejrzystego raportu. Raport zawiera opis każdej wykrytej podatności, odnośniki do zewnętrznych źródeł informacji, oraz wskazuje działania zaradcze. Raporty mogą być filtrowane, a następnie eksportowane w wielu formatach (PDF Executive, PDF Detailed, CPE, HTML, ITG, LaTeX, NBE, TXT, XML). Wbudowany system powiadamiania może automatycznie wysyłać raporty w wybranym formacie w wiadomości e-mai. Wysyłanie raportów można uzależnić od poziomu krytyczności wykrytych podatności, lub od zmiany trendu w stanie bezpieczeństwa skanowanych obszarów sieci.

raportowanie

Trendy bezpieczeństwa

System Greenbone GSM wykonując kolejne skanowania automatycznie porównuje ich wyniki i wskazuje zmiany w postaci trendów dla każdego skanowanego obszaru.

trendybezpieczenstwa

Najpopularniejsze modele:

g6400

g650

g100

g25

gone

Partnerzy

logo-backbox
logo-captivnet3
logo-codesealer
logo-cygilant
logo-cynet
logo-dflabs2
logo-firemon
logo-fox-it--200x79
logo-greenbone
logo-logpoint0-1
logo-Lumeta-205x51
logo-matrix42-v2
logo-sealpath
logo-secpoint-220x95
logo-ThreatMark2
logo-unitrends
logo-wallix-300x144c