Cynet Consola

Cynet 360 to unikalna platforma all-in-one, służąca do kompleksowej ochrony i monitorowania stanu bezpieczeństwa w całej organizacji.  Koreluje kluczowe obszary działania z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem IT, tzn.: sieci, urządzenia, użytkowników, procesy oraz pliki. Autonomiczny system Cynet 360 pozwala na wczesne wykrywanie i reagowanei na zagrożenia, infekcje czy też podejrzane działania, przez co zapewnia ochronę przed zaawansowanymi atakami dnia zerowego oraz APT. Cynet działa również w obszarze, gdzie klasyczne rozwiązania bezpieczeństwa są bezradne. Rozwiązanie Cynet 360 oferuje unikalne podejście do bezpieczeństwa ofensywnego oraz defensywnego a jego główne cechy to między innymi:

  1. Kompleksowa wizualizacja stanu bezpieczeństwa w organizacji, oparta na niezależnym od innych systemów skanowaniu komunikacji w sieci, zachowania i sposobu działania i plików, procesów, zdarzeń w pamięci urządzeń końcowych oraz zachowań samych użytkowników. 

  2. Wykrywanie podejrzanych zdarzeń i analiza zachowań dzięki monitorowaniu i korelacji informacji z 4 najważniejszych krytycznych obszarów (plików, urządzeń końcowych, użytkowników oraz sieci) zapewnia zdolność do wykrycia nawet najbardziej zaawansowanych form ataku, analizując wszystkie informacje za pomocą tysięcy wskaźników behawioralnych i ponad 25 inteligentnych baz danych.

  3. Wczesne wykrywanie ataków i zagrożeń (deception/decoys) – dzięki unikalnym mechanizmom ochrony, wykorzystującym m.in. zaawansowane formy wabików i pułapek, Cynet pozwala na wykrycie ataku już na etapie jego przygotowywania. Tego rodzaju działanie umożliwia wykrycie zagrożenia wcześniej niż tzw. Zero-Day, co daje szanse na przygotowanie organizacji do reagowania na nowe formy ataków, zanim one jeszcze wystąpią.

  4. Usuwanie zagrożeń (remediation) – w przypadku wykrycia malware, krytyczne staje się jego jak najszybsze i skuteczne ich usunięcie. W przypadku Cynet-360 jest możliwe za pomocą jednego kliknięcia i/lub stworzonej automatycznej reguły. Reakcja zajmuje wtedy sekundy a nie godziny lub dni, skracając ryzyko propagacji infekcji w obrębie reszty organizacji.

  5. Narzędzia śledcze (forensic) – Cynet zapewnia bardzo zaawansowane możliwości głębokiej analizy śledczej, zarówno statycznej jak i dynamicznej, z wykorzystaniem wbudowanego lub chmurowego kontekstowego sandboxa.

  6. Security Operations Center 24/7 – opcjonalna usługa wsparcia zaawansowanej analityki zagrożeń, oferowana w formie całodobowej pomocy ekspertów może być nieocenioną pomocą w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Specjaliści producenta pomogą przeanalizować zagrożenia, doradzą najskuteczniejsze formy ich eliminacji oraz pomogą uszczelnić systemy bezpieczeństwa na przyszłość.

  7. Organiczanie fałszywych alarmów (false positives) - przypadki fałszywych alarmów niepotrzebnie zajmują czas i zasoby organizacji, dlatego sposób działania Cynet-360 pozwala na lepszą analizę informacji i zdarzeń, obserwowanych w różnych obszarach. Korelacja tych danych ze wszystkich krytycznych obszarów pozwala na efektywną ocenę poziomu zagrożenia i podjęcie właściwych działań. Tak precyzyjna detekcja i ocena ryzyka, poparta mechanizmem samouczenia się systemu w oparciu wielowątkową analizą zbieranych danych w czasie jest unikalną cechą rozwiązania Cynet, dzięki czemu z upływem czasu system pozwoli na ograniczenie fałszywych alarmów do niemal zera. 

  8. Szybka i prosta implementacja – dzięki unikalnemu rozwiązaniu sposobu współpracy serwera z urządzeniami końcowymi, Cynet-360 nie wymaga instalacji agentów, dzięki czemu implementacja nawet w środowisku wielu tysięcy urządzeń końcowych zajmuje tylko kilka godzin. Dzięki takiemu podejściu unikamy problemów ze sterownikami, niekompatybilności z innymi agentami, aplikacjami oraz ryzyka wystąpienia tzw. blue screens.

 

cynet360 01

cynet360 02

 

Partnerzy

logo-array_networks
logo-backbox
logo-bradford
logo-codesealer
logo-cygilant
logo-fdxtended
logo-firemon
logo-greenbone
logo-hillstone
logo-logpoint
logo-niksun
logo-positive_technology
logo-unitrends
logo_cynet
logo_sealpath