Cynet 360 to unikalna platforma typu all-in-one, służąca do kompleksowej ochrony i monitorowania stanu bezpieczeństwa w całej organizacji.  Koreluje kluczowe obszary działania z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem IT, tzn.: sieci, urządzenia, użytkowników, procesy oraz pliki. Autonomiczny system Cynet 360 pozwala na wczesne wykrywanie i reagowanei na zagrożenia, infekcje czy też podejrzane działania, przez co zapewnia ochronę przed zaawansowanymi atakami dnia zerowego oraz APT. Cynet działa również w obszarze, gdzie klasyczne rozwiązania bezpieczeństwa są bezradne. Rozwiązanie Cynet 360 oferuje unikalne podejście do bezpieczeństwa ofensywnego oraz defensywnego a jego główne cechy to między innymi:

Cynet360 schemat 1024x568

  • Kompleksowa wizualizacja stanu bezpieczeństwa w organizacji, oparta na niezależnym od innych systemów skanowaniu komunikacji w sieci, zachowania i sposobu działania i plików, procesów, zdarzeń w pamięci urządzeń końcowych oraz zachowań samych użytkowników. 

  • Wykrywanie podejrzanych zdarzeń i analiza zachowań dzięki monitorowaniu i korelacji informacji z 4 najważniejszych krytycznych obszarów (plików, urządzeń końcowych, użytkowników oraz sieci) zapewnia zdolność do wykrycia nawet najbardziej zaawansowanych form ataku, analizując wszystkie informacje za pomocą tysięcy wskaźników behawioralnych i ponad 25 inteligentnych baz danych.

  • Wczesne wykrywanie ataków i zagrożeń (deception/decoys) – dzięki unikalnym mechanizmom ochrony, wykorzystującym m.in. zaawansowane formy wabików i pułapek, Cynet pozwala na wykrycie ataku już na etapie jego przygotowywania. Tego rodzaju działanie umożliwia wykrycie zagrożenia wcześniej niż tzw. Zero-Day, co daje szanse na przygotowanie organizacji do reagowania na nowe formy ataków, zanim one jeszcze wystąpią.

  • Usuwanie zagrożeń (remediation) – w przypadku wykrycia malware, krytyczne staje się jego jak najszybsze i skuteczne ich usunięcie. W przypadku Cynet-360 jest możliwe za pomocą jednego kliknięcia i/lub stworzonej automatycznej reguły. Reakcja zajmuje wtedy sekundy a nie godziny lub dni, skracając ryzyko propagacji infekcji w obrębie reszty organizacji.

                              indeks

  • Narzędzia śledcze (forensic) – Cynet zapewnia bardzo zaawansowane możliwości głębokiej analizy śledczej, zarówno statycznej jak i dynamicznej, z wykorzystaniem wbudowanego lub chmurowego kontekstowego sandboxa.

                      cynet network map

  • Security Operations Center 24/7 – opcjonalna usługa wsparcia zaawansowanej analityki zagrożeń, oferowana w formie całodobowej pomocy ekspertów może być nieocenioną pomocą w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Specjaliści producenta pomogą przeanalizować zagrożenia, doradzą najskuteczniejsze formy ich eliminacji oraz pomogą uszczelnić systemy bezpieczeństwa na przyszłość.

  • Organiczanie fałszywych alarmów (false positives) - przypadki fałszywych alarmów niepotrzebnie zajmują czas i zasoby organizacji, dlatego sposób działania Cynet-360 pozwala na lepszą analizę informacji i zdarzeń, obserwowanych w różnych obszarach. Korelacja tych danych ze wszystkich krytycznych obszarów pozwala na efektywną ocenę poziomu zagrożenia i podjęcie właściwych działań. Tak precyzyjna detekcja i ocena ryzyka, poparta mechanizmem samouczenia się systemu w oparciu wielowątkową analizą zbieranych danych w czasie jest unikalną cechą rozwiązania Cynet, dzięki czemu z upływem czasu system pozwoli na ograniczenie fałszywych alarmów do niemal zera. 

  • Szybka i prosta implementacja – dzięki unikalnemu rozwiązaniu sposobu współpracy serwera z urządzeniami końcowymi, Cynet-360 nie wymaga instalacji agentów, dzięki czemu implementacja nawet w środowisku wielu tysięcy urządzeń końcowych zajmuje tylko kilka godzin. Dzięki takiemu podejściu unikamy problemów ze sterownikami, niekompatybilności z innymi agentami, aplikacjami oraz ryzyka wystąpienia tzw. blue screens.

 

          cybersecurity alerts

 

Partnerzy

logo-backbox
logo-captivnet3
logo-codesealer
logo-cygilant
logo-cynet
logo-dflabs2
logo-firemon
logo-fox-it--200x79
logo-greenbone
logo-logpoint0-1
logo-Lumeta-205x51
logo-matrix42-v2
logo-sealpath
logo-secpoint-220x95
logo-ThreatMark2
logo-unitrends
logo-wallix-300x144c