Cynet 360 jest bezagentowym rozwiązaniem bezpieczeństwa uzupełniającym istniejące systemy o możliwość wykrycia zaawansowanych ataków typu 0-day oraz zagrożeń typu APT wykorzystujących szkodliwe oprogramowanie, które przedostało się do wnętrza sieci korporacyjnej poprzez rożne wektory ataków, pomimo wdrożonych poprawnie i aktualnych różnych warstw zabezpieczeń.

Cynet 360 używa do wykrycia zagrożeń wbudowanych mechanizmów analitycznych oraz korelacji wskaźników z obszaru plików, ruchu sieciowego, zachowania stacji końcowej i działań użytkownika.   

Podejście takie umożliwia wykrycie potencjalnych zagrożeń, anomalii i nieznanego szkodliwego oprogramowania, które nigdy wcześniej nie zostało zauważone i wykryte co spowodowało, że przedostało się do sieci organizacji poprzez istniejące systemy zabezpieczeń zarówno centralnych jak i lokalnych na stacji użytkownika. Rozwiązanie to umożliwia wykrycie szkodliwej aktywności i zagrożeń między innymi takich, jak Viruses, Worms, Malware, Trojans, Ransomware, Authentication Spoofing, Lateral Movements, Pass the Hash and SMB Relay, Man in the Middle, DLL Injections, Port Scanner Detections, Reflective DLL Injections i Rootkits. 

Potencjalne zagrożenia są identyfikowane, automatycznie analizowane i określany jest poziom ryzyka z nimi związany w celu minimalizacji fałszywych alarmów i nie zarzucania nimi służb IT i bezpieczeństwa w danej organizacji.

Cynet 360 zapewnia również możliwość naprawy (remediation) wykrytych problemów w zasobach organizacji. 

Rozwiązanie to umożliwia też wsparcie przeprowadzenia analityki śledczej i zaawansowanych analiz związanych z wykrytymi zagrożeniami.

Strona producenta: http://www.cynet.com/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8fMgYcHVKjY

pdfUlotka infomracyjna Cynet_360_ulotka_v1.0.pdf

cynet360 01

cynet360 02

cynet360 03

Partnerzy

logo-array_networks
logo-backbox
logo-bradford
logo-cellopoint
logo-codesealer
logo-cyren
logo-detack
logo-eiq
logo-fdxtended
logo-firemon
logo-greenbone
logo-hillstone
logo-isheriff
logo-logpoint
logo-netskope
logo-niksun
logo-positive_technology
logo-promisec
logo-unitrends
logo-waystream
logo_cynet
logo_sealpath