Strona Producenta

logo14

Dokumenty produktowe

Opis produktu

Dokumenty techniczne

Network Sentry

Network Sentry Analytics

Network Sentry RTR

 

 

 

Bradford’s Network Sentry™ znacząco poprawia bezpieczeństwo oraz automatyzuje zadania IT, umożliwia efektywne zarządzanie politykami bezpieczeństwa i wzmacnia ochronę wrażliwych systemów.

Bradford Network Sentry™ jest rozwiązaniem służącym do kontroli dostępu do sieci, które integruje się z infrastrukturą IT, systemami zabezpieczeń, urządzeniami końcowymi oraz magazynuje wszelkie informacjie o użytkownikach aby umożliwić dokładny podgląd i kontrolę nad tym jakie urządzenia i jacy ludzie mają dostęp do sieci i co w niej robią.

Przy wykorzystaniu istniejących zabezpieczeń i Network Sentry, organizacje mogą bez dużej inwestycji szybko zwiększyć bezpieczeństwo sieci oraz uzyskać wgląd w jej użytkowanie.
Za pomocą łatwego w użyciu interfejsu webowego, Network Sentry udostępnia potężne narzędzia administracyjne, dzięki którym można zarządzać siecią i jej bezpieczeństwem.

Elastyczna platforma Network Sentry jest pierwszym rozwiązaniem które potrafi automatycznie zidentyfikować i sprofilować każde urządzenie i każdego użytkownika sieci. W przeciwieństwie do rozwiązań wspierających konkretne produkty i producentów, Network Sentry obsługuje wszystkie możliwe urządzenia i systemy pracujące w sieci eliminując możliwość przeoczenia miejsc mogących nieść ze sobą zagrożenie.

Elastyczna platforma Network Sentry jest pierwszą ofertą na rynku w obszarze bezpieczeństwa sieci, która umożliwia automatyczną identyfikację i profilowanie wszystkich urządzeń i wszystkich użytkowników w sieci, zapewniając pełną widoczność i kontrolę w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do produktów oferowanych przez niektórych dostawców tego typu rozwiązań, integrujących tylko własne produkty sieciowe, Bradford Network Sentry zapewnia współpracę z większością producentów sprzętu sieciowego, eliminując tzw. białe plamy w kontroli dostępu do infrastruktury klientów. Funkcjonalność Network Sentry obejmuje m.in.:

 • Pełne monitorowanie elementów sieci, urządzeń i użytkowników
 • Zaawansowane zarządzanie politykami
 • Dostęp dla gości
 • Profilowanie urządzeń
 • Bezpieczne rejestrowanie i logowanie
 • Ocena zachowania użytkowników końcowych
 • Scentralizowane zarządzanie elementami sieci
 • Elastyczność, skalowalność oraz ochrona inwestycji

Kluczowe korzyści z wdrożenia Network Sentry:

 • Pełna widoczność i kontrola nad tym: kto i co ma dostęp do sieci w każdej chwili
 • Poprawa bezpieczeństwa i aktywna ochrona sieci
 • Zmniejszenie ryzyka pochodzącego z urządzeń logujących się do sieci
 • Bezpieczna realizacja polityki BYOD
 • Usprawnienie zarządzania zgodnością z politykami bezpieczeństwa i raportowaniem

Dostęp do wszystkich funkcji Network Sentry jest możliwy również w postaci usługi z chmury (SaaS), dzięki czemu nie ma konieczności inwestycji w dodatkowe urządzenia do obsługi rozwiązania. 

 

Partnerzy

logo-array_networks
logo-backbox
logo-bradford
logo-codesealer
logo-cygilant
logo-fdxtended
logo-firemon
logo-greenbone
logo-hillstone
logo-logpoint
logo-niksun
logo-positive_technology
logo-unitrends
logo_cynet
logo_sealpath