Array Networks

Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo zawierające:

 • Firewall Aplikacyjny (Web ApplicationFirewall)
 • Bramę dostępową/koncentrator SSL VPN
 • System wspierający optymalizację i zapewniający akcelerację WAN
 • System typu Application Delivery Controller (Load Balancing Solutions)
 • Platforma wirtualizacji produktów Array Networks, kompatybilna z SDN

BackBox

System wspierający procesy w Disaster Recovery i Business Continuity z możliwością archiwizacji, inwentaryzacji i zarządzania konfiguracją systemów bezpieczeństwa i urządzeń sieciowych. Posiada dodatkowe moduły badania stanu urządzeń (HealthCheck) i monitoringu zgodności z wymaganiami (Compliance).

Bradford Networks

System zapewniający pełną wizualizację i kontrolę do zasobów firmowych poprzez kontrolę dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN (NAC) z moziwością wdrożenia system szybkiego reagowania na zagrożenia w sieci – Rapid Threat Response.

Codesealer

Antyfraudowa ochrona sesji webowych, firewall sesyjny.

Cynet

Rozwiązanie zapewnia kompleksowe wykrywanie i możliwości naprawy (zarówno automatycznej jak i na żądanie) związane z ochroną przed zaawansowanymi zagrożeniami, między innymi przed nieosygnaturowanym złośliwym oprogramowaniem i atakami typu 0-day, bez względu na to, czy zagrożenie pochodzi z plików, punktów końcowych, sieci, czy też z poziomu aktywności użytkowników. Zapobiega atakom, uwzględnia behawiorystykę, umożliwia wykrycie szkodliwej działalności wykorzystując zaawansowane metody analityczne (z uwzglednieniem machine learning), sandboxingu i usługi SOC producenta 24/7 z dedykowaną usługą analizy oprogramowania szkodliwego na żądanie.  

Cygilant(EiQ Networks)

System zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa (SIEM) jako rozwiązanie on-premis lub Centrum zarządzania bezpieczeństwem (Security operation Center) jako usługa zewnętrzna w oparciu o rozwiązanie SecureVue i dedykowanych inżynierów producenta. Zawiera moduły monitorowania bezpieczeństwa (Security Monitoring), zarzadzania podatnosciami (Vulnerability Management) i zarządzania poprawkami (Patch Management)

FDXtended

Internet Access Gateway z modułami taryfikacji i captive portal.

FireMon

System wspierający zarządzanie politykami bezpieczeństwa na urządzeniach bezpieczeństwa. Może być rozbudowany o moduły:

 • wspierające zarzadzanie politykami bezpieczeństwa poprzez planowanie polityk na urządzenia bezpieczeństwa
 • wspierające zarządzanie politykami bezpieczeństwa poprzez optymalizację polityk bezpieczeństwa na urządzeniach bezpieczeństwa
 • wsparcia analizy ryzyka związanej z infrastrukturą sieciową organizacji.

Greenbone

System wykrywania, identyfikacji i oceny podatności (Vulnerability Assessment), oraz system zarządzania wiedzą o wykrytych lukach (Vulnerability Management).

Hillstone Networks

Grupa produktów zawierająca mozliwość uzupełnienia firewalli następnej generacji (NGF) o analizę behawiorystyczną i mechanizmy profilowania malware

 • Hillstone E Series - UTM i firewalle następnej generacji (NGF) z możliwością wykorzystania sandboxa.
 • Hillstone T Series - Firewall 4-tej generacji (iNGF) zawierające wykrywanie zagrożeń w oparciu o behawiorystykę i profilowanie oprogramowania szkodliwego.
 • Hillstone X Series - Wysokowydajne firewalle dedykowane dla ochrony brzegu DataCenter.
 • Hillstone S Series - Sieciowe systemy wykrywające i blokujące ataki - NIPS (Network Intrusion Prevention System) wyposoażone, oprócz standardowych mechanizmów bezpieczeństwa, w możliwość wykrywania zagrozeń w oparciu o behawiorystykę i profilowanie oprogramowania szkodliwego oraz możliwość wykorzystania sandboxa.
 • Hillstone I Series - Systemy monitorujące i wykrywające wyciek danych z serwerów (Server Breach Detection System) bazujące na wykrywaniu zagrożeń w oparciu o behawiorystykę i profilowanie oprogramowania szkodliwego.
 • CloudEdge - Wirtualny firewall (NGF) działajacy do warstwy aplikacyjnej do zastosowania w środowiskach wirtualnych i rozwiązanich chmurowych.
 • CloudHive - Rozwiązanie dla środowisk wirtualnych z mikrosegmentacją i możliwością wykorzystania ochrony do warstwy aplikacyjnej. Rozwiązanie chroniące każdą z maszyn w architekturze East-West.

Immediate Insight

Platforma analityczna wykorzystująca ElasticSearch, która umożliwia analizę zdarzeń pod kątem bezpieczeństwa, posiada funkcjonalność BigData. System do zastosowania w celu wsparcia analityki śledczej i przyspieszenia procesu reakcji na incydenty.

LogPoint

System zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa (SIEM) posiadający certyfikat Common Criteria (CC) na poziomie EAL3+ z możliwością rozszerzenia o moduły do obsługi SAP, SCADA, logów audytowych z SharePointa, Exchange i SQL (Logbinder), bazy reputacyjnej (Emergency Threat - ProofPoint) i analizy behawioralnej użytkowników (UEBA - Fortscale Presidio Engine). System wysoce skalowalny i elastyczny, zapewniający zgodność z wymaganiami GDPR.

Niksun

Grupa produktów wspierająca monitorowanie przepłuwy w sieciach

 • Niksun NetDetector - System do wykrywania informacji w ruchu sieciowym i do nagrywania pakietów - Know the unknown. Wykorzystywany do analityki śledczej. Z modułem NBAD.
 • Niksun NetVCR- System do monitoringu zasobów sieciowych (NRM) z zaawansowaną analityką
 • NetTradeWatch - Monitoring i wykrywanie problemów w sieciach finansowych z obsługą, między innymi protokołów: RRCP, RSSL, RRMP, HSM, TCP, UDP, ARCA FAST, MOLDUDP, CQS, TIBCO, CQLS, ITC-C, RLC, UQDF, FIX
 • Niksun NetMobility - Monitorowanie ruchu w sieciach 3G/4G

Positive Technologies

Grupa produktów wspierajacych zarządzanie bezpieczeństwem

 • PT Application Firewall - Firewall aplikacyjny wykorzystujący do ochrony między innymi samouczący model Markowa.
 • MaxPatrol - System do zarządzania podatnościami i zgodnościami (Vulnerability and Compliance Management system) z możliwością skanowania infrastruktury sieciowej, systemowej, VOIP, bezprzewodowej, baz danych i aplikacji z modułami do SCADA, SAP i systemów ERP.
 • PT Application Inspector - Skaner kodu źródłowego pomagający wychwycić potencjalne luki bezpieczeństwa.
 • PT Multi Scanner - Skoordynowana ochrona przeciwko szkodliwym aplikacjom i atakom typu APT. Wykorzystanie silników wielu vendorów (SymantecTM, McAfeeTM, Trend MicroTM, Kaspersky Lab, ESET and Bitdefender), ochrona danych przesyłanych i przechowywanych.
 • PT SS7 Attack Discovery - System wykrywający, identyfikujący i analizujący ataki w sieciach SS7.
 • PT ISIM (Industrial Security Incident Manager)- System zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa dla sieci przemysłowych.

SecPoint

 • UTM ze zintegrowaną ochroną poczty i wbudowanym serwerem pocztowym.
 • Skaner podatności z modułem skanowania WiFi.

SealPath

Zabezpieczanie plików i zarządzanie prawami dostępu do treści zawartych w plikach, szyfrowanie plików przy wykorzystaniu RMS-a. Możliwość spełnienia zgodności z wymaganiami GDPR.

Unitrends

Rozwiązanie zapewniające wykonanie kompletnej kopii bezpieczeństwa i odtworzenie danych w postaci elektronicznej dla fizycznych i wirtualnych zasobów.

Wallix

System do zarządzania dostępem do kont uprzywilejowanych z możliwością monitorowania i nagrywania sesji oraz z możliwością zarządzania hasłami do określonych kont na systemach docelowych.

Xirrus

 • Xirrus XT Series - Przełączniki ethernetowe L2 z PoE+
 • Xirrus XR Series - Bezkontrolerowe systemy WiFi.

 

Partnerzy

logo-array_networks
logo-backbox
logo-bradford
logo-codesealer
logo-cygilant
logo-fdxtended
logo-firemon
logo-greenbone
logo-hillstone
logo-logpoint
logo-niksun
logo-positive_technology
logo-unitrends
logo_cynet
logo_sealpath