Array Networks

Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo zawierające:

 • Firewall Aplikacyjny (Web ApplicationFirewall)
 • Bramę dostępową/koncentrator SSL VPN
 • System wspierający optymalizację i zapewniający akcelerację WAN
 • System typu Application Delivery Controller (Load Balancing Solutions)
 • Platforma wirtualizacji produktów Array Networks, kompatybilna z SDN

BackBox

System wspierający procesy w Disaster Recovery i Business Continuity z możliwością archiwizacji, inwentaryzacji i zarządzania konfiguracją systemów bezpieczeństwa i urządzeń sieciowych. Posiada dodatkowe moduły badania stanu urządzeń (HealthCheck) i monitoringu zgodności z wymaganiami (Compliance).

Codesealer

Antyfraudowa ochrona sesji webowych, firewall sesyjny.

Cynet

Rozwiązanie zapewnia kompleksowe wykrywanie i możliwości naprawy (zarówno automatycznej jak i na żądanie) związane z ochroną przed zaawansowanymi zagrożeniami, między innymi przed nieosygnaturowanym złośliwym oprogramowaniem i atakami typu 0-day, bez względu na to, czy zagrożenie pochodzi z plików, punktów końcowych, sieci, czy też z poziomu aktywności użytkowników. Zapobiega atakom, uwzględnia behawiorystykę, umożliwia wykrycie szkodliwej działalności wykorzystując zaawansowane metody analityczne (z uwzglednieniem machine learning), sandboxingu i usługi SOC producenta 24/7 z dedykowaną usługą analizy oprogramowania szkodliwego na żądanie.  

Cygilant(EiQ Networks)

System zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa (SIEM) jako rozwiązanie on-premis lub Centrum zarządzania bezpieczeństwem (Security operation Center) jako usługa zewnętrzna w oparciu o rozwiązanie SecureVue i dedykowanych inżynierów producenta. Zawiera moduły monitorowania bezpieczeństwa (Security Monitoring), zarzadzania podatnosciami (Vulnerability Management) i zarządzania poprawkami (Patch Management)

Captivnet (fdXtended)

Internet Access Gateway z modułami taryfikacji i captive portal.

FireMon

System wspierający zarządzanie politykami bezpieczeństwa na urządzeniach bezpieczeństwa. Może być rozbudowany o moduły:

 • wspierające zarzadzanie politykami bezpieczeństwa poprzez planowanie polityk na urządzenia bezpieczeństwa
 • wspierające zarządzanie politykami bezpieczeństwa poprzez optymalizację polityk bezpieczeństwa na urządzeniach bezpieczeństwa
 • wsparcia analizy ryzyka związanej z infrastrukturą sieciową organizacji.

Greenbone

System wykrywania, identyfikacji i oceny podatności (Vulnerability Assessment), oraz system zarządzania wiedzą o wykrytych lukach (Vulnerability Management).

Hillstone Networks

Grupa produktów zawierająca mozliwość uzupełnienia firewalli następnej generacji (NGF) o analizę behawiorystyczną i mechanizmy profilowania malware

 • Hillstone E Series - UTM i firewalle następnej generacji (NGF) z możliwością wykorzystania sandboxa.
 • Hillstone T Series - Firewall 4-tej generacji (iNGF) zawierające wykrywanie zagrożeń w oparciu o behawiorystykę i profilowanie oprogramowania szkodliwego.
 • Hillstone X Series - Wysokowydajne firewalle dedykowane dla ochrony brzegu DataCenter.
 • Hillstone S Series - Sieciowe systemy wykrywające i blokujące ataki - NIPS (Network Intrusion Prevention System) wyposoażone, oprócz standardowych mechanizmów bezpieczeństwa, w możliwość wykrywania zagrozeń w oparciu o behawiorystykę i profilowanie oprogramowania szkodliwego oraz możliwość wykorzystania sandboxa.
 • Hillstone I Series - Systemy monitorujące i wykrywające wyciek danych z serwerów (Server Breach Detection System) bazujące na wykrywaniu zagrożeń w oparciu o behawiorystykę i profilowanie oprogramowania szkodliwego.
 • CloudEdge - Wirtualny firewall (NGF) działajacy do warstwy aplikacyjnej do zastosowania w środowiskach wirtualnych i rozwiązanich chmurowych.
 • CloudHive - Rozwiązanie dla środowisk wirtualnych z mikrosegmentacją i możliwością wykorzystania ochrony do warstwy aplikacyjnej. Rozwiązanie chroniące każdą z maszyn w architekturze East-West.

Immediate Insight

Platforma analityczna wykorzystująca ElasticSearch, która umożliwia analizę zdarzeń pod kątem bezpieczeństwa, posiada funkcjonalność BigData. System do zastosowania w celu wsparcia analityki śledczej i przyspieszenia procesu reakcji na incydenty.

LogPoint

System zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa (SIEM) posiadający certyfikat Common Criteria (CC) na poziomie EAL3+ z możliwością rozszerzenia o moduły do obsługi SAP, SCADA, logów audytowych z SharePointa, Exchange i SQL (Logbinder), bazy reputacyjnej (Emergency Threat - ProofPoint) i analizy behawioralnej użytkowników (UEBA - Fortscale Presidio Engine). System wysoce skalowalny i elastyczny, zapewniający zgodność z wymaganiami GDPR.

SecPoint

 • UTM ze zintegrowaną ochroną poczty i wbudowanym serwerem pocztowym.
 • Skaner podatności z modułem skanowania WiFi.

SealPath

Zabezpieczanie plików i zarządzanie prawami dostępu do treści zawartych w plikach, szyfrowanie plików przy wykorzystaniu RMS-a. Możliwość spełnienia zgodności z wymaganiami GDPR.

Unitrends

Rozwiązanie zapewniające wykonanie kompletnej kopii bezpieczeństwa i odtworzenie danych w postaci elektronicznej dla fizycznych i wirtualnych zasobów.

Wallix

System do zarządzania dostępem do kont uprzywilejowanych z możliwością monitorowania i nagrywania sesji oraz z możliwością zarządzania hasłami do określonych kont na systemach docelowych.

 

Partnerzy

logo-backbox
logo-captivnet3
logo-codesealer
logo-cygilant
logo-cynet
logo-dflabs2
logo-firemon
logo-fox-it--200x79
logo-greenbone
logo-logpoint0-1
logo-Lumeta-205x51
logo-matrix42-v2
logo-sealpath
logo-secpoint-220x95
logo-ThreatMark2
logo-unitrends
logo-wallix-300x144c